„Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się” to inicjatywa Stacji7, jakiej jeszcze nie było!  Rzucamy wyzwanie: proponujemy młodym ludziom spojrzenie na rodzinę, jak na długoterminową inwestycję, na której można wiele zyskać.

– Otwieramy dyskusję, prowadzącą do ukazania sensu i piękna związku małżeńskiego. Pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i dostarczyć narzędzi do rzetelnego przeanalizowania argumentów za małżeństwem – zapowiada Aneta Liberacka, redaktor naczelna Stacji7, zapraszając Czytelników portalu do aktywnego podzielenia się swoją opinią poprzez udział w badaniach sondażowych.

 – Naszym celem jest promowanie wśród młodych ludzi właściwego, prawdziwego wizerunku małżeństwa oraz ułatwienie decyzji o założeniu rodziny.  Zależy nam na pokazaniu, że życie we dwoje nie oznacza rezygnacji z marzeń, a wręcz przeciwnie, można się rozwijać zarówno zawodowo jak i sięgać po nowe pasje, spełniając jednocześnie jako współmałżonek i rodzic – słowem być szczęśliwym człowiekiem – wyjaśnia Aneta Liberacka.

 Zapraszamy z jednej strony do szczerego wyrażenia obaw, obiekcji i wątpliwości, z drugiej – do podzielenia się dobrymi doświadczeniami i argumentami przemawiającymi za nieodkładaniem decyzji o małżeństwie. 

W oparciu o wykonany specjalnie sondaż, powstanie analiza SWOT, z omówieniem mocnych i słabych stron małżeństwa oraz szans i zagrożeń, jakie ze sobą niesie decyzja o założeniu rodziny. Uzyskany materiał posłuży jako baza do wydania przez Wydawnictwo Stacja7 poradnika dla wahających się – tłumaczy Aneta Liberacka.

Z myślą o tych, których przekonują przykłady, w książce pojawią się autentyczne historie małżeństw, zaproszonych do projektu. Nie zabraknie także wypowiedzi doświadczonych ekspertów, pracujących na co dzień z parami: psychologów, pracowników poradni małżeńskich, duszpasterzy rodzin.

Liczymy, że publikacja, dostarczając różnorodnych przykładów, zarówno emocjonalnych, jak i opartych na chłodnej analizie, pomoże rozwiać wątpliwości osób sceptycznych i nie do końca przekonanych co do sensu zakładania rodziny, stanie się też okazją, by zachwycić ich wizją spełnionego życia w małżeństwie.

Zaproszenie do włączenia się w projekt kierujemy przede wszystkim do młodych ludzi, którzy właśnie wkroczyli w dorosłość, stawiają sobie pytanie o długoterminowy plan na życie i rozważają podjęcie najważniejszych decyzji, w tym tej kluczowej – o budowaniu rodziny.

Zwracamy się także do osób, z których zdaniem i postawą młodzi się liczą. Chcemy nie tylko uświadomić tej ważnej grupie, tworzonej przez rodziców, krewnych, przyjaciół, znajomych z pracy, influencerów i youtuberów, że mają wpływ na tworzenie “klimatu” wokół kwestii zakładania rodziny, ale i zachęcić ich, by tego wpływu użyli do motywowania do starań o związek, o wierność, wytrwałość i dbanie o wspólną relację, tak, by mogła rozkwitać.

Projekt “Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się” jest dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Po pierwsze Rodzina” na rok 2021.