Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją opinią o małżeństwie i rodzinie, wypełniając naszą dwuetapową ankietę (zobacz archiwalne kwestionariusze do zadawania pytań w ramach I etapu badań i II etapu badań), oraz biorąc udział w sondzie, przeprowadzonej na łamach portalu Stacja7

Z tą prośbą zwróciliśmy się szczególnie do młodych, którzy właśnie wkroczyli w dorosłość, stawiając sobie pytanie o długoterminowy plan na życie i rozważając podjęcie najważniejszych decyzji, w tym tej kluczowej – o budowaniu rodziny. Zaprosiliśmy, by w ankiecie szczerze wyrazili swoje obawy obiekcje i wątpliwości, oraz podzielili się dobrymi doświadczeniami i argumentami przemawiającymi za nieodkładaniem decyzji o małżeństwie. 
Na podstawie ankiet i Waszych odpowiedzi przygotowaliśmy analizę SWOT dla osób, które wahają się przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w związek małżeński czy założeniu rodziny
Uzyskany materiał posłużył jako baza do wydania przez Wydawnictwo Stacja7 poradnika w wersji książkowej „Małżeństwo TAK/NIE. W którą stronę?”. 
Liczymy, że publikacja ta pomoże rozwiać wątpliwości osób sceptycznych i nie do końca przekonanych do sensu zakładania rodziny oraz stanie się też okazją, by zachwycić ich wizją spełnionego życia w małżeństwie.

Projekt “Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się” jest dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Po pierwsze Rodzina” na rok 2021.